Pop Up Wijkspreekuur Park Belvédère

2 juli 2024 - Heb je een vraag over wonen, welzijn, zorg, openbare ruimte, veiligheid? Kom dan naar het Pop Up Spreekuur.

We staan dinsdag 2 juli van 14.00-16.00 uur in Park Belvédère.

Kom langs met vragen en ideeën voor de wijk. En natuurlijk een gezellig praatje met je buren en de partners in de wijk. Koffie en thee staan voor je klaar!

Aan het Pop Up Wijkspreekuur werken mee: Stadlander, WijZijn, TWB, Gemeente Bergen op Zoom en de Politie